ITMAN Support

Topics (Nederlands) => SVB => Topic started by: Support on November 26, 2018, 06:05:06 PM

Title: SZV Dagloon (Sint Maarten)
Post by: Support on November 26, 2018, 06:05:06 PM
Probleem

Er dient maandelijks premie afgedragen te worden aan de SZV op Sint Maarten voor de ziekte- en ongevallenverzekering.

Oorzaak

De werknemer is verzekerd tegen loonderving op basis van het opgegeven SZV dagloon. De SZV verstaat onder loon iedere uitkering die een werknemer ontvangt als vergoeding voor zijn werk. Hieronder vallen ook toekomstige en variabele vergoedingen zoals provisies, commissies en fooien, loon in natura, gevarentoeslagen, vakantiegeld, bonussen, gratificaties, tantiemes en etc..

De verzekering is dus op basis van een schatting van het gemiddelde te verwachten dagloon.

Oplossing

Met het rapport "SZV Mutaties" meld je de werknemers aan en geef je wijzigingen door aan de SZV.

Het programma maakt standaard een schatting van het SZV dagloon op basis van de "Vaste looncomponenten", of als de werknemer geen vast salaris heeft het "Uurloon" vermenigvuldigd met het aantal "Uren / dag".

Er wordt hierbij geen rekening gehouden met (toekomstige) variabele mutaties, waardoor de verzekerde loonderving mogelijk iets te laag is. Voor uurloners is het van belang dat het geschatte aantal werkuren overeenkomt met de werkelijkheid.

Gebruik het rapport "Jaaropgaven" > "Controle SZV dagloon" om het verschil te zien tussen het SZV dagloon en het werkelijke loon.

Indien gewenst kan je een handmatige schatting van het SZV dagloon maken en op de "Loon"-tab van de werknemer invullen. Het programma zal dan altijd het handmatige SZV dagloon gebruiken.

Loon voor de SZV is elke uitkering in welke vorm ook die de werknemer als vergoeding voor zijn arbeid ten laste van zijn werkgever geniet, alsook ontvangsten van derden, die van invloed zijn op de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst, behalve: