ITMAN Support

Topics (Nederlands) => Algemeen => Topic started by: Support on March 06, 2012, 12:00:05 PM

Title: Elektronische verzamelloonstaat (CSV/XML)
Post by: Support on March 06, 2012, 12:00:05 PM
Probleem

De Verzamelloonstaat moet elektronisch worden ingediend.

Oorzaak

De belastingdienst eist dat de gegevens van de verzamelloonstaat online wordt ingediend in een elektronisch CSV-bestand (of XML-bestand op Aruba).

Oplossing

Sinds 2004 adviseren we om gebruik te maken van de optie in Payroll4 om de verzamelloonstaat digitaal aan te leveren.

1) Start payroll4
2) Klik op "Werknemers & Loonadministratie"
3) Klik op "Rapportage"
4) Selecteer het gewenste belastingjaar
5) Klik op "Zoek"
6) Selecteer het rapport "Jaaropgaven" > "Elektronische Verzamelloonstaat"
7) Klik op "OK"
8) Volg de stappen in "De Loonstaat Wizard" om het CSV-bestand (XML-bestand op Aruba) te maken.
9) Lever het bestand (online) in bij de belastingdienst.

Let op! Open het bestand niet met bijvoorbeeld Excel, want dan wordt de indeling veranderd en kan je het niet meer indienen.

Als je het bestand via email verstuurt, maak er dan eerst een ZIP file van om te voorkomen dat je email programma de indeling verandert.

Title: Elektronische verzamelloonstaat (artikel 45)
Post by: Support on April 01, 2015, 02:59:24 PM
Website Belastingdienst Curacao:

Naast de verplichting om jaarlijks een verzamelloonstaat in te leveren bent u verplicht om in de maand januari van elk jaar aan de inspecteur een ondertekende opgave te verstrekken van derden die in het afgelopen jaar bij of voor u, anders dan in dienstbetrekking werkzaamheden en/of dien?sten hebben verricht. Hieronder worden bijvoorbeeld verstaan accountants, advocaten, autoreparateurs, doktoren, aannemers, schilders etc.

Ondanks dat Artikel 45 (ook wel Artikel 56 genoemd) NIETS met de loonadministratie te doen heeft, wil de inspectie dat je de Artikel 45 kaarten samen met de verzamelloonstaat inlevert.

De Artikel 45 gegevens kan je optioneel toevoegen aan de elektronische verzamelloonstaat:

1) Maak het CSV-bestand zoals aangegeven in stap 1 t/m 8
2) Download de Verzamelloonstaat Wizard van de belastingdienst hier (http://www.itman-nv.com/download/vzls.zip)
3) Importeer het CSV-bestand van Payroll4 in de VZLS-Wizard
4) Voeg de Artikel 45 gegevens toe
5) Maak vanuit de VZLS-Wizard een nieuw CSV-bestand aan