Premiepercentage voor gepensioeneerden

 • 1 Replies
 • 8615 Views
*

Support

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • 174
Premiepercentage voor gepensioeneerden
« on: March 04, 2013, 05:22:53 PM »
Probleem

Het programma past een verlaagde tarief toe voor gepensioneerden.

oorzaak

Voor gepensioneerden geldt een verlaagd tarief.

Toelichting

De wetstekst
Quote
Artikel 2
 • Behoudens het tweede en derde lid, bedraagt het percentage van de inkomensafhankelijke premie: 12.
 • In afwijking van het eerste lid bedraagt voor de verzekerde, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, die ouder is dan 15 jaar en niet verzekerd is in de zin van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering, het percentage van de inkomensafhankelijke premie: 10.

OfficiŽle mededeling van de Inspectie der Belastingen
Quote
Personen die ingezetene zijn en niet meer voor de AOV verzekerd zijn, betalen 10%
premie. Zij vallen voor hun hele inkomen onder dit tarief. Gepensioneerden betalen
de gehele premie zelf.

OfficiŽle mededeling SVB
Quote
Het premiepercentage bedraagt in principe 12% van het inkomen (gepensioneerden 10%). Het inkomen bestaat uit het loon en niet aan loonbelasting onderworpen inkomsten.

OfficiŽle standpunt van de regering
Quote
Indien voor een persoon die valt onder de kring der verzekerden het premiepercentage voor gepensioneerden, van thans 10%, van toepassing is, zal datzelfde percentage ook van toepassing zijn op diens overige eventuele inkomensbestanddelen.
« Last Edit: January 24, 2022, 02:13:42 PM by Support »

*

Support

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • 174
Re: Premiepercentage voor gepensioeneerden
« Reply #1 on: January 24, 2022, 02:11:36 PM »
Thans is het percentage voor gepensioneerden 6.5%