Extra run eerder dan Normale run

  • 0 Replies
  • 6002 Views
*

Support

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • 175
Extra run eerder dan Normale run
« on: August 05, 2013, 06:40:41 AM »
Probleem

Je wil in een maand een "Extra" run eerder uitbetalen dan de "Normale" run.

Oorzaak

Je wil bijvoorbeeld vakantiegeld, bonus of 13e maand voor de 20e van de maand uitbetalen en het 'Normale" loon aan het eind van de maand uitbetalen.

Oplossing

Het kan op 2 manieren:

1) Verwerk de extra run, print slips en betaal de salarissen uit.
2) Verwerk de normale run, print slips en betaal de salarissen uit.

of

1) Verwerk de normale run (eventueel zonder overuren, etc)
2) Verwerk de extra run, print slips en betaal de salarissen uit.
3) Verwerk de normale run opnieuw (met oververuren, etc), print slips en betaal de salarissen uit.

De 2e manier is iets meer werk, maar heeft de voorkeur om de volgende redenen:

Het bijzondere percentage loonbelasting dat altijd wordt toegepast bij een "Extra" run is afhankelijk van het voljaarsloon. Hoe meer "Normale" maanden verwerkt zijn hoe nauwkeuriger het voljaarsloon wordt berekend. Een klein verschil in voljaarsloon kan in sommige gevallen een ander belastingpercentage opleveren in de tabel bijzondere beloningen.

Op de salarisslips worden cummulatieven getoond. Doe je bijvoorbeeld een maandelijkse reservering die je in de "Extra" run wil uitbetalen zal de 2e manier het juiste cummulatieve saldo weergeven inclusief deze maand.