Geen premiekorting voor lage inkomens

 • 3 Replies
 • 8872 Views
*

Support

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • 175
Geen premiekorting voor lage inkomens
« on: November 05, 2014, 10:39:47 AM »
Probleem

Het programma past geen premiekorting ("gliding scale") toe bij lage inkomens (12.000 t/m 18.000 per jaar)

Oorzaak

Deze regeling  geldt uitsluitend voor de inkomstenbelasting en niet voor de loonbelasting.

Alleen wanneer het totale jaarinkomen minder is dan Nafl 18,001.- is heeft de persoon recht op premiekorting op de BVZ-premie.

Het premieinkomen bestaat uit het loon en alle andere inkomsten, zoals bijbaantjes, buitenlandse inkomsten, winst uit onderneming, rente, dividenden, huurinkomsten, etc. Kortom: Het premieinkomen is het totaal van alle inkomsten.

Premiekorting mag niet worden toegepast in de loonbelasting.

Oplossing

Omdat de premieheffing bij de loonbelasting een voorheffing is kan de werknemer eventueel via de aangifte inkomstenbelasting premie terug krijgen.
« Last Edit: April 22, 2016, 01:08:03 PM by Support »

*

Support

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • 175
Re: Geen premiekorting voor lage inkomens
« Reply #1 on: January 09, 2015, 09:59:49 AM »
Helaas is er mede door toedoen van de belastingdienst over dit punt enige verwarring, ondanks de wet er regelgeving volkomen duidelijk is.

Dit zijn de betrokken wetsteksten:

Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag basisverzekering ziektekosten en premie ziekteverzekering

Artikel 1

Quote
In dit landsbesluit wordt verstaan onder
e. inkomen   :   inkomen in de zin van artikel 3, vierde lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (PB. 2002, no. 63).

Artikel 2, derde lid

Quote
Van de inkomensafhankelijke premie is niet verschuldigd het deel dat overeenkomt met het bedrag van de door de betrokken verzekerde verschuldigde inkomensafhankelijke premie indien het percentage van de inkomensafhankelijke premie:
a. 3,8 zou bedragen, mits het inkomen in dat jaar minder dan NAf 13.201,00 bedraagt, maar meer dan NAf 12.000,00;
b. 2,8 zou bedragen, mits het inkomen in dat jaar minder dan NAf 14.401,00 bedraagt, maar meer dan NAf 13.200,00;
c. 1,9 zou bedragen, mits het inkomen in dat jaar minder dan NAf 15.601,00 bedraagt, maar meer dan NAf 14.400,00;
d. 1,1 zou bedragen, mits het inkomen in dat jaar minder dan NAf 16.801,00 bedraagt, maar meer dan NAf 15.600,00;
e. 0,6 zou bedragen, mits het inkomen in dat jaar minder dan NAf 18.001,00 bedraagt, maar meer dan NAf 16.800,00.

Artikel 2, vierde lid

Quote
In afwijking van het eerste, tweede en derde lid is de verzekerde van wie het inkomen in enig jaar NAf. 12.000,00 of minder bedraagt, over dat jaar geen inkomensafhankelijke premie verschuldigd.

Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (PB. 2002, no. 63).

Artikel 3, vierde lid

Quote
Onder inkomen wordt verstaan het gezamenlijke bedrag van hetgeen de belastingplichtige zuiver geniet als opbrengst van:
a. onroerende goederen;
b. roerend kapitaal;
c. onderneming en arbeid;
d. rechten op periodieke uitkeringen.
« Last Edit: January 21, 2015, 01:33:06 PM by roeland »

*

Support

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • 175
Re: Geen premiekorting voor lage inkomens
« Reply #2 on: January 09, 2015, 10:06:59 AM »
Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag basisverzekering ziektekosten en premie ziekteverzekering

Artikel 2, zesde lid

Quote
Indien de verzekerde niet het gehele jaar verzekerd is geweest, worden ten aanzien van die verzekerde de bedragen van de inkomensgrenzen, genoemd in het derde onderscheidenlijk vierde lid, naar tijdsruimte evenredig verlaagd.

*

Support

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • 175
Re: Geen premiekorting voor lage inkomens
« Reply #3 on: June 07, 2016, 06:35:23 PM »
De belastingdienst bevestigd dat de regeling niet geldt voor de loonbelasting. Het is niet mogelijk om op de verzamelloonstaat de premiekorting aan te geven.

Als de regeling toch zou worden toegepast, zal dat de werkgever gegarandeerd tot een naheffing opleveren.