SVB Dagloon (Curacao)

  • 1 Replies
  • 8075 Views
*

Support

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • 178
SVB Dagloon (Curacao)
« on: September 05, 2018, 04:52:05 AM »
Probleem

De SVB op Curacao hanteert een complex systeem waarbij de verzekering voor loonderving en de afdracht van de premie niet op dezelfde basis zijn. Hierdoor bestaat de kans dat de SVB een naheffing oplegt.

Oorzaak

De werknemer is verzekerd tegen loonderving op basis van het opgegeven SVB dagloon. De SVB verstaat onder loon iedere uitkering die een werknemer ontvangt als vergoeding voor zijn werk. Hieronder vallen ook toekomstige en variabele vergoedingen zoals provisies, commissies en fooien, loon in natura, gevarentoeslagen, vakantiegeld, bonussen, gratificaties, tantiemes en etc..

De verzekering is dus op basis van een schatting van het gemiddelde te verwachten dagloon.

De maandelijkse aangifte daarentegen moet aan de hand van het werkelijk uitbetaalde loon.

Zolang de schatting van het SVB dagloon en het werkelijk ontvange loon niet te veel afwijken zal er geen actie volgen. Wanneer er sprake is van grote afwijkingen zal de SVB onderzoeken of er sprake is van opzet. Met name indien de schatting (waarop de loonderving gebaseerd wordt) hoger is dan de werkelijkheid (waarover premie betaald wordt) kan een naheffing volgen.

Oplossing

Met het nieuwe rapport "SVB Mutaties" meld je de werknemers aan en geef je wijzigingen door aan de SVB. Dit rapport maakt standaard een schatting van het dagloon op basis van de "Vaste looncomponenten", of als de werknemer geen vast salaris heeft het "Uurloon" vermenigvuldigd met het aantal "Uren / dag".

Er wordt hierbij geen rekening gehouden met (toekomstige) variabele mutaties, waardoor de verzekerde loonderving doorgaans iets te laag is. Voor uurloners is weer van belang dat het geschatte aantal werkuren overeenkomt met de werkelijkheid, zodat de verzekerde loonderving niet hoger wordt dan het werkelijk uitbetaalde loon.

Gebruik het rapport "Jaaropgaven" > "Controle SVB dagloon" om het verschil te zien tussen het SVB dagloon en het werkelijke loon.

Indien gewenst kan je handmatig een schatting van het SVB dagloon maken en op de "Loon"-tab van de werknemer invullen. Het rapport zal dan altijd het handmatige geschatte dagloon voor het rapport gebruiken.

« Last Edit: January 07, 2019, 05:25:55 AM by Support »

*

Support

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • 178
Re: SVB Dagloon
« Reply #1 on: September 05, 2018, 05:18:10 AM »
U bent wettelijk verplicht SVB mutaties formulier uiterlijk de 5e van de maand volgend op de maand waarin mutaties hebben plaatsgevonden in te leveren.
« Last Edit: September 05, 2018, 05:22:52 AM by Support »