SZV Dagloon (Sint Maarten)

 • 0 Replies
 • 4885 Views
*

Support

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • 174
SZV Dagloon (Sint Maarten)
« on: November 26, 2018, 06:05:06 PM »
Probleem

Er dient maandelijks premie afgedragen te worden aan de SZV op Sint Maarten voor de ziekte- en ongevallenverzekering.

Oorzaak

De werknemer is verzekerd tegen loonderving op basis van het opgegeven SZV dagloon. De SZV verstaat onder loon iedere uitkering die een werknemer ontvangt als vergoeding voor zijn werk. Hieronder vallen ook toekomstige en variabele vergoedingen zoals provisies, commissies en fooien, loon in natura, gevarentoeslagen, vakantiegeld, bonussen, gratificaties, tantiemes en etc..

De verzekering is dus op basis van een schatting van het gemiddelde te verwachten dagloon.

Oplossing

Met het rapport "SZV Mutaties" meld je de werknemers aan en geef je wijzigingen door aan de SZV.

Het programma maakt standaard een schatting van het SZV dagloon op basis van de "Vaste looncomponenten", of als de werknemer geen vast salaris heeft: het "Uurloon" vermenigvuldigd met het aantal "Uren / dag", plus eventuele vaste vergoedingen.

Er wordt hierbij geen rekening gehouden met (toekomstige) variabele mutaties, waardoor de verzekerde loonderving mogelijk iets te laag is. Voor uurloners is het van belang dat het geschatte aantal werkuren overeenkomt met de werkelijkheid.

Gebruik het rapport "Jaaropgaven" > "Controle SZV dagloon" om het verschil te zien tussen het SZV dagloon en het werkelijke loon.

Indien gewenst kan je een handmatige schatting van het SZV dagloon maken en op de "Loon"-tab van de werknemer invullen. Het programma zal dan altijd het handmatige SZV dagloon gebruiken.

Loon voor de SZV is elke uitkering in welke vorm ook die de werknemer als vergoeding voor zijn arbeid ten laste van zijn werkgever geniet, alsook ontvangsten van derden, die van invloed zijn op de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst, behalve:

 • vergoeding voor het verrichten van overwerk in de zin van de Arbeidsregeling
 • de toeslag op het loon ingevolge artikel 58 van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en artikel 52 van de Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering
 • de sociale verzekeringspremies die ten laste van de werkgever komen
 • vergoeding boven het normale loon voor het tijdelijk verrichten van andere dan de normale arbeid, waartoe hij ingevolge arbeidsovereenkomst met zijn werkgever verplicht is
 • vergoeding die bij uitzondering wordt gegeven voor het verrichten van een boven het normale liggende arbeidsprestatie
 • hetgeen ingevolge artikel 6, derde lid, onderdelen d tot en met h, van de Landsverordening op de loonbelasting niet tot het loon wordt gerekend
 • de verplichte bijdragen van de werkgever in spaarfondsen
 • uitkeringen voor opleiding of studie van de kinderen
 • gratificaties bij verjaardagen of ambtsjubilea
 • kwijtscheldingen van leningen verstrekt door de werkgever
 • de financiŽle voordelen uit geldleningen met een lage rente verstrekt door de werkgever
« Last Edit: May 21, 2021, 10:08:55 AM by Support »